Przewożenie dziecka w samochodzie [PRZEPISY 2018]

24-04-2018

Na przestrzeni kilku ostatnich lat przepisy dotyczące przewozu dzieci dość często się zmieniały i z tego co zaobserwowaliśmy nie wszyscy orientują się w najnowszych regulacjach. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam aktualne informacje dotyczące tej kwestii.

1. Dzieci należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu podtrzymującym do osiągnięcie 150 cm wzrostu w pojazdach kategorii: M1, N1, N2 i N3.

M1 - pojazdy przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła i nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy.

N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t.

N2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t.

N3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

2. Fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie podtrzymujące musi być dostosowany do wzrostu i wagi dziecka.

3. Gdy ze względu na wzrost i wagę dziecka nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa lub urządzenia podtrzymującego dziecko może podróżować zapięte samochodowym pasem bezpieczeństwa.

4. Dziecko o wadze powyżej 36 kg może jeździć bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego jeżeli osiągnęło 135 cm wzrostu.

5. Jeżeli na tylnej kanapie samochodu nie ma możliwości zamontowania 3 fotelików bezpieczeństwa lub innych urządzeń podtrzymujących jedno z dzieci można przewozić bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego pomiędzy dwójką dzieci siedzących w fotelikach bezpieczeństwa. Pod warunkiem, że dziecko to ma ukończone 3 lata i będzie zapięte samochodowym pasem bezpieczeństwa.

6. Nie można przewozić dzieci w fotelikach bezpieczeństwa ustawionych tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu gdy aktywna jest poduszka powietrzna pasażera.

7. Zabronione jest przewożenie dziecka poniżej 3 roku życia w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie podtrzymujące.

8. Dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu pojazdu poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem podtrzymującym.

9. Za przewożenie dziecka poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem podtrzymującym grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych.

10. Dziecko może być przewożone bez fotelika bezpieczeństwa w pojazdach służb takich jak: policja, straż miejska, straż graniczna czy pogotowie ratunkowe.

11. Bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego dziecko może być przewożone w taksówkach i środkach komunikacji miejskiej.

12. Dziecko można przewozić bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia podtrzymującego jeżeli ma ono stosowne zaświadczenie o przeciwwskazaniach do przewożenia go w foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu podtrzymującym.