Przewożenie dziecka w samochodzie [PRZEPISY 2019]

12-03-2019

Na przestrzeni kilku ostatnich lat przepisy dotyczące przewozu dzieci dość często się zmieniały i z tego co zaobserwowaliśmy nie wszyscy orientują się w najnowszych regulacjach. Dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam aktualne informacje dotyczące tej kwestii.

 • Dziecko należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym do osiągnięcia 150 cm wzrostu w pojazdach kategorii: M1, N1, N2 i N3,
  • M1 - pojazdy przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła i nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
  • N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,
  • N2 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t,
  • N3 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.
 • Fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące musi być dostosowane do wzrostu i wagi dziecka,
 • Gdy ze względu na wzrost i wagę dziecka nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniego fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego dziecko może podróżować zapięte samochodowym pasem bezpieczeństwa,
 • Dziecko o wadze powyżej 36 kg może jeździć bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego jeżeli osiągnęło 135 cm wzrostu,
 • Jeżeli na tylnej kanapie samochodu nie ma możliwości zamontowania 3 fotelików bezpieczeństwa lub innych urządzeń przytrzymujących jedno z dzieci można przewozić bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego pomiędzy dwójką dzieci siedzących w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Pod warunkiem, że dziecko to ma ukończone 3 lata i będzie zapięte samochodowym pasem bezpieczeństwa,
 • Foteliki bezpieczeństwa oraz inne urządzenia przytrzymujące muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta,
 • Nie można przewozić dzieci w fotelikach bezpieczeństwa ustawionych tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu gdy aktywna jest poduszka powietrzna pasażera,
 • Zabronione jest przewożenie dziecka poniżej 3 roku życia w pojeździe niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące,
 • Dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu nie mogą być przewożone na przednim siedzeniu pojazdu poza fotelikiem bezpieczeństwa lub innym urządzeniem przytrzymującym,
 • Dziecko może być przewożone bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego w pojazdach służb takich jak: policja, straż miejska, straż graniczna czy pogotowie ratunkowe,
 • Bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego dziecko może być przewożone w taksówkach i środkach komunikacji miejskiej,
 • Dziecko można przewozić bez fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego jeżeli ma ono stosowne zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do przewożenia go w foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym,
 • Dopuszczone do użytku są fotelik bezpieczeństwa i inne urządzenia podtrzymujące z homologacją ECE R44/03, ECE R44/04, ECE R129/00 oraz ECE R129/02.

Za niezastosowanie się do któregokolwiek z powyższych przepisów grozi mandat w wysokości
150 zł i 6 punktów karnych.