Save to shopping list
Create a new shopping list

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru;

 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarcza wysłanie nam oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem;

 3. Oświadczenie należy przesłać na adres Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa lub na adres mailowy: info@euchwyty.pl;

 4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa ;

 5. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia do nas zwracanego towaru;

 7. Aby wymienić towar należy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ul. Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa ;

 8. Koszt przesyłki wymienianego lub zwracanego towaru ponosi Klient.

 9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas);

 10. Zwrot płatności nastąpi nie później niż 14 dni od dnia, w którym został do nas dostarczony zwracany towar w ustalony przez Państwa sposób.

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail];
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów: [wpisać nazwy przedmiotów od kupna których Konsument chce odstąpić];
 • Data zawarcia umowy;
 • Adres Konsumenta;
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data.

 

Wzór formularza wymiany towaru
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wymiany towaru)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail];
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym proszę o wymianę zakupionych rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów, które Konsument chce wymienić];
 • Przyczyna wymiany;
 • Proszę o wymianę na: [podać nazwę nowego przedmiotu];
 • Data zawarcia umowy;
 • Adres Konsumenta (adres na który zostanie wysłany wymieniany towar);
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej);
 • Data.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel