Regulamin

I. Informacje o przedsiębiorcy

Sklep www.PanFotelik.pl prowadzony jest przez firmę KIDDO Justyna Słowińska z siedzibą przy ul. Belgradzkiej 14 U18 w Warszawie (02-793), NIP: 9511477222, REGON: 142765439, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie.
 2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.PanFotelik.pl, mailowo na adres: sklep@panfotelik.pl oraz pod numerem telefonu: (+48) 512-020-028.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski. 
 4. W przypadku wysyłki towaru poza terenem kraju prosimy o kontakt celem ustalenia kosztów przesyłki zakupionego towaru. 
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon – według wyboru Klienta.
 6. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapytania prosimy przesyłać na adres mailowy sklep@panfotelik.pl. Nasz konsultant udzieli odpowiedzi na każde pytanie.

III. Składanie zamówień

 1. Podczas składania zamówienia lub zakładania rejestracji konta w sklepie internetowym www.PanFotelik.pl, należy podać dobrowolnie następujące dane osobowe: imię i nazwisko (lub nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), adres do wysyłki towaru, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w sklepie internetowym klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Powyższe dane są niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy. 
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe poprzez: wypełnienie przez klienta elektronicznego formularza zamówienia poprzez opcję "dodaj do koszyka" dostępną na stronie internetowej www.PanFotelik.pl i akceptacji niniejszego Regulaminu lub złożenia zamówienia w formie mailowej.
 3. Po prawidłowym dokonaniu zamówienia, na adres e-mailowy klienta podany w trakcie składania zamówienia, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia, wraz z jego elementami składowymi.
 4. Korekty do zamówień mogą być składane poprzez wiadomość e-mailową, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane. 
 5. Czas realizacji zamówienia (wysłania paczki) w przypadku dostępności produktu wynosi do 5 dni roboczych, chyba że podano inaczej.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą kuriera. Kupujący pokrywa koszty dostawy w wysokości określonej w cenniku sklepu www.PanFotelik.pl.
 7. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy oraz formy płatności i jest każdorazowo umieszczony na formularzu zamówienia.
 8. Paragon lub faktura VAT jest dołączana do przesyłki jako dowód zakupu i jest elementem niezbędnym do ewentualnych zwrotów oraz roszczeń gwarancyjnych.

IV. Płatność za towar

 1. Za zakupy w sklepie www.PanFotelik.pl można zapłacić kurierowy przy odbiorze (pobranie), szybkimi płatnościami internetowymi realizowanymi przez Przelewy24, oraz przy odbiorze w sklepie Bajka przy ul. Jana Ciszewskiego w Warszawie (gotówka lub karta).
 2. Na cenę końcową składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone przy finalizacji zamówienia.

V. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty przez nas oferowane są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta, której okres może być różny i zależny od uwarunkowań producenta.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad w otrzymanym towarze, można odesłać go na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i  nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy  ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od  wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta,  wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany  ponosi Sprzedawca.
 6. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru.
 7. Sprzedawca, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 8. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w  szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

VI. Wymiana i zwrot towaru

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.
 2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@panfotelik.pl.
 4. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na własny koszt na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa. Klient jest  zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep zwracanego towaru.
 6. Aby wymienić towar należy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany, dowodem zakupu oraz formularzem wymiany na adres sklepu Bajka w Galerii KEN Center, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa.
 7. Koszt przesyłki wymienianego lub zwracanego towaru ponosi Klient.

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy www.PanFotelik.pl. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.PanFotelik.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 2. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.PanFotelik.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
 4. Wszystkie zdjęcia i opisy są własnością Sprinta Group Marcin Ołtarzewski, ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza 56/11, 02-776 Warszawa. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione i niezgodne z prawem.

VIII. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail],
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów od kupna których Konsument chce odstąpić],
 • Data zawarcia umowy,
 • Adres Konsumenta,
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
 • Data.

IX. Wzór formularza wymiany towaru
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci wymiany towaru)

 • Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę Sprzedającego, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail],
 • Ja [imię i nazwisko Konsumenta] niniejszym proszę o wymianę zakupionych rzeczy: [wpisać nazwy przedmiotów, które Konsument chce wymienić],
 • Przyczyna wymiany,
 • Proszę o wymianę na towar: [podać nazwę nowego przedmiotu],
 • Data zawarcia umowy,
 • Adres Konsumenta (adres na który zostanie wysłany wymieniany towar),
 • Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
 • Data.